Kính thực tế ảo Sony sẽ đưa tất cả những người sở hữu có thể trải nghiệm game một cách thực tế nhất và cảm nhận được nhiều nhất. Kính Sony VR có tốc độ lên đến 120 khung hình mỗi giây, khi kết hợp với hệ thống OLED với tốc độ quét cao. Đúng như phương châm của nhà sản xuất Sony cho sản phẩm kính thực tế ảo Sony (Play it, Feel it).