Kính thực tế ảo Google Cardboard là một chiếc kính thực tế ảo đơn giản, một hệ thống thực tế ảo với Google Cardboard và một chiếc smartphone. Điều này khiến cho người dùng có thể dễ dàng tạo được một hệ thống thực tại ảo để trải nghiệm mà không phải tốn quá nhiều tiền. Chỉ cần gắn chiếc smartphone lên, mở những ứng dụng thích hợp, những bộ phim tương thích, bạn đã có một thế giới mới trong tầm tay của mình và điều đó sẽ mang đến những trải nghiệm khác biệt nhất mà trước giờ bạn chưa từng thấy.