Hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều dòng sản phẩm kính thực tế ảo với những kích thước hết sức phong phú. Có thể hỗ trợ smartphone có kích thước màn hình từ 3.5 dến 6 inch. Bạn chỉ cần cho điện thoại của mình vào kính sau đó mở phim 3D xem và hòa mình vào thế giới phim đa chiều.