Trong mục video cho kính thực tế ảo chúng tôi sẽ chọn lọc ra các video có độ phân giải cao 3D với chất lượng full HD để mọi người download về sử dụng.