Đối với dòng kính VR để xem phim VR 3D cho kính thực tế ảo các bạn cần phải lựa chọn các bộ phim có định dạng side-by-side (có nghĩa là chia đôi màn hình theo chiều dọc). Chúng tôi sẽ tổng hợp những bộ phim 3D mới nhất để bạn có thể download và trải nghiệm.