KÍNH THỰC TẾ ẢO CHO SMARTPHONE

-4%
Giá gốc là: 2.290.000₫.Giá hiện tại là: 2.190.000₫.
-34%
Giá gốc là: 1.290.000₫.Giá hiện tại là: 850.000₫.
-12%
Giá gốc là: 5.900.000₫.Giá hiện tại là: 5.200.000₫.

KÍNH THỰC TẾ ẢO CHO PC

-40%
Giá gốc là: 250.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.
-24%
Giá gốc là: 790.000₫.Giá hiện tại là: 600.000₫.
-44%
Giá gốc là: 990.000₫.Giá hiện tại là: 550.000₫.

KÍNH THỰC TẾ ẢO ALL-IN-ONE

-11%
Giá gốc là: 19.900.000₫.Giá hiện tại là: 17.800.000₫.
-18%
Giá gốc là: 790.000₫.Giá hiện tại là: 650.000₫.
-46%
Giá gốc là: 650.000₫.Giá hiện tại là: 350.000₫.
-50%
Giá gốc là: 500.000₫.Giá hiện tại là: 250.000₫.
-15%
Giá gốc là: 850.000₫.Giá hiện tại là: 720.000₫.
-11%
Giá gốc là: 950.000₫.Giá hiện tại là: 850.000₫.
-6%
Giá gốc là: 32.000.000₫.Giá hiện tại là: 30.000.000₫.

PHỤ KIỆN KÍNH THỰC TẾ ẢO

-23%
Giá gốc là: 260.000₫.Giá hiện tại là: 200.000₫.
-57%
Giá gốc là: 350.000₫.Giá hiện tại là: 150.000₫.
-34%
Giá gốc là: 19.750.000₫.Giá hiện tại là: 13.000.000₫.
-27%
Giá gốc là: 150.000₫.Giá hiện tại là: 110.000₫.